02 932 1711
086 360 8600
LINE ID: edm9824

02 932 1711
086 360 8600
LINE ID: edm9824

1
>> เครื่องวัดแสง  
>> เครื่องวัดแสงแบบติดตั้ง   [2]
>>  
1
LIGHT TRANSMITTER เครื่องวัดแสง - LR110

รายละเอียดสินค้า

  • เครื่องวัดแสงแบบติดตั้งมีจอแสดงผล
  • ย่านวัด 0-10,000 lux 
  • สัญญาณออก 0-10 V
  • ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 16-30 Vdc
  • มาตรฐานการป้องกัน IP65

Datasheet